Naast het verkleinen van onze voetafdruk en het bijdragen aan voedselzekerheid willen we ook van betekenis zijn voor de maatschappelijke omgeving. Dat doen we door het leveren van een bijdrage aan een gezond voedingspatroon, goed werkgeverschap en door transparant te zijn in de dialoog met onze stakeholders.

Om positieve maatschappelijke impact te creëren zetten we in op de volgende activiteiten:

  1. Bijdragen aan gezonde voeding
  2. Investeren in menselijk kapitaal
  3. Dialoog en transparantie