Als bedrijf moeten we kunnen inspelen op veranderende eisen aan de aardappelteelt en aan veranderende omstandigheden. Wij willen de genetische diversiteit (verschillen in herkomst) van het aardappelgewas in stand houden. Daarmee blijft deze natuurlijke rijkdom ook voor toekomstige generaties beschikbaar. Voor de wereldvoedselvoorziening is deze diversiteit heel belangrijk.

Er kunnen nieuwe ziekten en plagen ontstaan, het klimaat verandert en de wereldbevolking groeit. Ook neemt de vraag naar duurzame productie toe en veranderen wensen van consumenten. De oplossing voor nieuwe vraagstukken is soms te vinden in de eigenschappen van oude rassen, in planten in andere landen (in landbouwsystemen of daarbuiten) of in genenbanken.

Onze focus ligt op:

  • Samenwerken met genenbanken
  • Breeders’ exemption
  • Naleven van het Nagoya Protocol en International Treaty
  • Ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen zodat genetische diversiteit behouden blijft

 

Samenwerking met genenbanken

We hechten veel waarde aan een goede samenwerking met genenbanken. Zo kan worden samengewerkt met de meest belangrijke bronnen voor genetische diversiteit. We hebben een samenwerking met onder andere de Wageningen genen bank voor instandhouding en evaluatie en de SASA genen bank in Schotland.
 

Samenwerkingsproject met CIP in Peru

Sinds 2014 werkt HZPC samen met het CIP (International Potato Centre) in Peru. Deze organisatie levert duurzame oplossingen voor wereldwijde problemen als honger, armoede en het verdwijnen van natuurlijke grondstoffen. Het project is gericht op ‘Benefit Sharing with custodian farmers’. Deze lokale telers werken onder slechte omstandigheden en leven vaak in armoede. Benefit sharing betekent dat de lokale telers die landrassen telen meer profijt hebben van hun inspanningen.

Lees meer over de samenwerking met CIP
 

Breeders’ exemption

Breeders’ exemption is het mogelijk maken van vrij gebruik van genetisch materiaal voor verdere veredeling. Genetische bronnen en ook biodiversiteit zijn het uitgangsmateriaal voor plantenveredeling. Het is daarom van groot belang voor plantenveredeling om toegang te hebben tot alle (modern en oud) genetische bronnen.

Plantum is de branchevereniging voor bedrijven uit de sector plantaardig uitgangsmateriaal. Plantum heeft een standpunt geformuleerd voor het mogelijk maken van vrij gebruik van genetisch materiaal voor verdere veredeling of wel breeders’ exemption.

Lees hier het standpunt
 

Naleven Nagoya Protocol en International Treaty

Het Nagoya Protocol, ondertekend door de Europese Commissie, heeft betrekking op toegang tot genetische bronnen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiend uit het gebruik van deze bronnen.

De bepalingen van het Nagoya Protocol zijn bindend voor landen die dit protocol hebben ondertekend.

De International Treaty is een andere protocolvariant voor het naleven van de CBD. Wij dragen bij in de initiatieven Nagoya en International Treaty om genetische bronnen op een structurele wijze te ondersteunen. Een definitieve overeenkomst hiervoor is nog in ontwikkeling.