De wereldwijde voedselbehoefte blijft sterk groeien. Een toenemende wereldbevolking en een grotere welvaart in verschillende delen van de wereld verklaren deze groei. De groeiende voedselbehoefte kan voor slechts een klein deel geproduceerd worden op te ontwikkelen landbouwgronden.

Voor het merendeel (80%) zal in de groeiende voedselbehoefte moeten worden voorzien door hogere opbrengsten op bestaande landbouwgronden. Als marktleider op het gebied van aardappelveredeling hebben we hierin een grote verantwoordelijkheid te nemen.

Bij het werken aan voedselzekerheid richten we ons op:

  1. Het voeden van meer mensen wereldwijd
  2. Zorg voor genetische bronnen