Om meer mensen wereldwijd te voeden richten onze veredelingsprogramma’s zich op voedselkwaliteit, ziekteresistentie en opbrengst. Ook willen wij de voedingswaarde per m2 teelt verhogen en zo een bijdrage leveren aan de verbetering van de wereldwijde voedselvoorziening.

Er zijn nog steeds grote verschillen in kilogramopbrengst per hectare. Wordt in West-Europa gemiddeld 47 ton per hectare geoogst, in Rusland of China is dit nauwelijks 17 respectievelijk 19 ton. Dit grote verschil wordt vooral veroorzaakt door het gemis aan hoogwaardig pootgoed en het ontbreken van productkennis en goede mechanisatie.

De productie wordt ook vaak beperkt door gevoeligheid voor ziekte. Wij kunnen de opbrengst per hectare sterk verhogen door het leveren van kwaliteitspootgoed van rassen met uitstekende eigenschappen in combinatie met het delen van kennis over product en teelt.
 
Wat we doen:

 1. Het ontwikkelen van nieuwe, aangepaste rassen
 2. Research & development t.b.v. innovatie
 3. Kennisdelen met klanten en telers
 4. Het bereiken van meer mensen
   

 

1 – Ontwikkelen van nieuwe, aangepaste rassen

Speerpunt in onze veredelingsstrategie is het ontwikkelen van nieuwe rassen met hoge (intrinsieke) kwaliteiten voor teelt onder moeilijke omstandigheden zoals hitte of droogte, of arme grond. En rassen die ziekteresistent zijn. Hiermee wordt duurzame teelt van aardappelen bevorderd en bijgedragen aan de voedselzekerheid.

Met een breed netwerk aan proefveldlocaties wereldwijd hebben wij de belangrijkste klimaten en teeltcondities in onze ras beproeving opgenomen. Door onderzoek naar de optimale mate van irrigatie en bemesting per ras willen wij de prestaties van onze rassen nog verder verbeteren. R&D voert onder andere projecten uit rond stress (hitte, droogte, arme grond). Ons doel is het rendement voor de pootgoedteler en het rendement voor de teler op de eindbestemming te verhogen.
 

Bestand tegen warm en vochtig weer: een tropische aardappel

Een aardappelplant die bestand is tegen warm en vochtig weer. Dat is de recentelijk geïntroduceerde Zarina. Bovendien is het nieuwe ras phytophthoraresistent. In deze klimaatzones is weinig tot geen geld voor gewasbescherming. De Zarina is daarom een zeer geschikt ras voor de regio Zuidoost-Azië̈.
 

Nieuwe aardappelrassen

Jaarlijks wil HZPC vijf nieuwe rassen toevoegen aan de rassenlijst. In de afgelopen jaren zijn de volgende HZPC- en STET* rassen opgenomen:
 

Jaar

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019

             
Aantal rassen
opgenomen op
de rassenlijst
8 7 11 13 12 10
             
Namen
 • Avanti
 • Baby Rose
 • Briosa
 • Dirosso
 • Double Fun
 • Fortus
 • Heraclea
 • Panamera
 • Carminelle
 • Farida
 • Iryna
 • Jennifer
 • Noblesse
 • Primabelle
 • Rosi

 • Cerata KWS
 • Delia Red
 • Elata KWS
 • Essenza
 • Explorer
 • Gaudi
 • Lavata KWS
 • Morgana
 • Sundance
 • Sunred
 • Kalista
 • Alverstone Russet
 • Anivia
 • Generosa
 • Hermosa
 • Joly
 • Prince of Orange
 • Whitney
 • Bricata KWS
 • SH C 913
 • SH C 1001
 • SH C 1010
 • Tyson
 • Aquila
 • Alcander
 • Allison
 • Althea
 • Amber
 • Crystal
 • Pearl
 • Fenway Red
 • Mulberry Beauty
 • Sumatra
 • Triple7
 • SH C 909
 • Trinity
 • Aurum
 • Cardyma
 • La Vie
 • Marisol
 • Pee Wee Russet
 • Perdiz
 • Tiger
 • Zarina
 • Brianna
 • Red Beauty

* STET Holland is onderdeel van HZPC Holding en maakt voor rasontwikkeling gebruik van HZPC R&D in Metslawier.
 

2 – Research & development t.b.v. innovatie

Innovatieve methoden

We verwachten veel van het muteren van aardappelen met behulp van gene editing, binnen de klassieke veredelingsnormen. Deze innovatie biedt voordelen. Dankzij deze techniek kan sneller voortgang worden geboekt met veredeling, met name op het gebied van ziekteresistentie. Helaas kent Europa op dit gebied beperkende regelgeving. We moeten de betreffende producten daarom buiten Europa toetsen en op de markt brengen.
 

Hybride aardappelen

Het kweken van hybride aardappelrassen heeft een goede toekomst. We boeken met deze techniek grote vooruitgang. In Kenia hebben we proefvelden waar aardappelen rechtstreeks uit zaad worden getest. We verwachten in 2021 een prototype waarmee we vanaf 2025 de markt op kunnen in Centraal Afrika.
 

3 – Kennisdelen met klanten en telers

Direct contact

We verbeteren opbrengsten en voorkomen voedselverspilling door producttechnische ondersteuning te bieden (op gebied van agronomie en productmanagement) aan ketenpartners. Deze directe contacten met ketenpartners en klanten worden verzorgd door een internationaal team dat bestaat uit zo’n 90 HZPC-collega’s. Ieder draagt directe verantwoordelijkheid om onze relaties in de aardappelketen zo goed mogelijk te bedienen.
 

App voor telers in ontwikkelingslanden

We ondersteunen telers wereldwijd. Ook kleine telers in bijvoorbeeld in Afrikaanse en Aziatisch landen zijn gebaat bij partnerschap. In het afgelopen jaar hebben we een app ontwikkeld die zij kunnen raadplegen. Hiermee brengen we kennis over waarmee ook de kleine telers hun opbrengsten kunnen verhogen en voedselverspilling tegen kunnen gaan. Het gaat veelal om praktische informatie en advies. Zo wordt uitgelegd wanneer er het beste geplant kan worden en welke rassen geschikt zijn voor hun grond. Ook worden adviezen gegeven over bemesting, gewasbescherming en irrigatie.
 

Small farmers big deal

Small farmers, big deal, een initiatief van Agriterra, roept agri-foodbedrijven, de Nederlandse overheid en kennisinstellingen op om boerenorganisaties en coöperaties in ontwikkelingslanden een grotere rol te geven in het Nederlandse handels-, hulp- en investeringsbeleid. HZPC is lid van de initiatiefgroep achter Small farmers big deal.

Lees meer over Small farmers big deal
 

4 – Het bereiken van meer mensen

Export naar nieuwe landen

We willen elk jaar meer mensen wereldwijd bereiken met onze producten. Zo dragen we bij aan de voedselzekerheid en een gezond voedselpatroon. We leggen de focus op het toevoegen van nieuwe landen en het verhogen van pootgoedafzet. We leveren ook aan moeilijk toegankelijke landen vanwege oorlog of (beperkte tot niet aanwezige) infrastructuur vanuit onze overtuiging dat iedereen recht heeft op voedsel.

We leverden structureel met directe en indirecte verkoop aan meer dan 90 landen. We spreken over een structurele levering wanneer een land drie jaar achtereen in de pootgoedafzet voor komt of in vier van de laatste vijf jaar pootgoedafzet voor komt.


 

Kleinschalige boeren in Afrika toegang geven tot kwaliteitspootgoed

Het helpen van kleinschalige Afrikaanse boeren om hun voedselproductie te verbeteren is van groot belang als antwoord op de sterke bevolkingsgroei en de vraag naar voedsel. Hoogwaardig pootgoed wordt nagenoeg niet gebruikt. Hierdoor vallen oogsten tot wel vijfmaal lager uit.

Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture uit Zwitserland helpt kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden aan een beter inkomen door innovatie en duurzame landbouw. Hun project ‘Seeds2B’ geeft boeren toegang tot hoogwaardig pootgoed. De focus binnen dit project ligt op aardappels vanwege de mogelijkheid om met lage impact voor voedselzekerheid te zorgen.  

HZPC is partner van Seeds2B. Met kennis en een sterk rassenportfolio draagt HZPC bij aan het ontwikkelen van de markt voor kleinschalige boeren in deze tropische regio. Inmiddels zijn er twaalf rassen officieel toegelaten voor import in de verschillende landen in de regio.