Om wereldwijd overal mensen te voorzien van aardappelen distribueren we het pootgoed vanuit Nederland of telen we lokaal (in Europa). De verdeelfunctie om het pootgoed te distribueren ligt voornamelijk in Nederland. In Nederland vinden daarom meer transportbewegingen plaats dan in het buitenland. Transport is de grootste component in de CO2-footprint van HZPC. De uitdaging is om de logistiek zo efficiënt mogelijk in te richten zodat het aantal transportbewegingen beperkt blijft.
 

Werkgroep Optimalisering transport

Er is in 2018 een werkgroep ‘Optimalisering transport’ samengesteld. Het doel van deze werkgroep wordt het formuleren van doelen en het maken en uitvoeren van een plan van aanpak om de impact van transport op het milieu te verminderen.
 

We hebben drie doelen geformuleerd:

  • Optimaliseren transportbewegingen / verminderen van deelladingen
  • Vergroten/optimaliseren van containervervoer per binnenvaart in 2020
  • CO2-reductie van ingekocht transport: bijdrage leveren aan de transport sectordoelstellingen (TLN) waarbij het streven is om in 2030 49% CO2 te verminderen t.o.v. 1990

 

Meten is weten: inzicht in CO2-uitstoot via Big Mile data platform

We maken gebruik van drie grote vervoerspartners om ons pootgoed te distribueren. Een hiervan maakt net als HZPC zelf, gebruik van het Big Mile data platform. We willen ook dat de twee andere vervoerspartners via dit dataplatform gaan rapporteren. Het data platform maakt mogelijk om inzicht te krijgen in de emissies en in hoe efficiënt ons transport is georganiseerd.
 

CO2-uitstoot zeetransport

(kg CO2 per ton vervoerd product)

In de berekeningen van het zeetransport zijn voor 2018/2019 alleen de gevalideerde cijfers van transporteur Greensea meegenomen.
 

CO2-uitstoot containertransport

(kg CO2 per ton vervoerd product)


 

Meer bulktransport

We willen meer inzetten op het gebruik van binnenlandse vrachtvaart. Transport per truck heeft meer impact op het milieu en is kostbaar. Via de Nederlandse waterwegen werden in de periode 2018/2019 946 van de 2380 containers vervoerd (met 27,5 ton aardappelen per container) naar de haven van Rotterdam. De CO2-besparing ten opzichte van wegtransport bedraagt 1.143,216 ton CO2.


In 2018/19 hebben we meer gebruik van wegtransport moeten maken en minder gebruik kunnen maken van binnenvaart. Ons doel is om voor containervervoer zoveel mogelijk gebruik te maken van de binnenvaart. Binnenvaart kost meer tijd. De redenen waarom we minder gebruik hebben kunnen maken van binnenvaart zijn:

  1. De oogst van 2018 vond door weersomstandigheden, bijzonder laat plaats. De producten waren hierdoor zeer laat beschikbaar voor aflevering, terwijl het uitplanten van de producten niet later kan plaatsvinden. Daarom is er gekozen voor sneller transport, en daardoor voor wegtransport ipv de binnenvaart.
     
  2. Oogst 2018 was bijzonder klein en kende vele kwaliteitsproblemen als gevolg van de droge zomer van 2018. De planning van welke partij naar welke klant dient te gaan, om zo goed mogelijk aan de totale vraag te voldoen, vraagt in zo een uitzonderlijke situatie bijzonder veel aandacht en tijd. Ook hierdoor is de verscheping verlaat. Wederom geldt dat gekozen is voor wegtransport om een deel van die vertraging te kunnen compenseren.


We willen toe naar een groter volume bulktransport. Hiervoor zullen eerst de huidige logistieke bewegingen moeten worden geanalyseerd en zal er een plan worden gemaakt voor slimmer, efficiënter transport. De cijfers voor bulktransport per as waren nog niet beschikbaar op het moment van publicatie van dit rapport (18 mei 2020).
 

Selecteren transportbedrijven met een duurzaamheidsprogramma

We verwachten dat onze transporteurs een helder geformuleerd duurzaamheidsbeleid hebben. Onze preferred partners hebben een inventarisatielijst met betrekking tot duurzaamheid ontvangen.

We bekijken samen met onze scheepstransporteur of wij gebruik kunnen maken van een van hun nieuwe milieuvriendelijke schepen. Of dit werkelijk lukt hangt af van de routing in de herfst van 2020 af. Er zijn onderhandelingen gaande met binnenlandse vervoerders over CO2 uitstoot, het gebruik van het Big Mile dataplatform, en over alle transport onder één dak.

Ook denken we na over de mogelijkheid van afhaaltransport. We willen eerst testen of dit haalbaar en effectief is om zelf te verzorgen. Een proef hiermee gaat volgend seizoen van start met transport naar Portugal.
 

Minder transport: Local for local teelt bij SBA Europe*

We zijn in staat transportkilometers van pootgoed en aardappelen aanzienlijk te beperken. Dat kunnen we dankzij lokale teelt. Hiermee kunnen we in de behoefte voorzien in landen waar HZPC  pootgoedproductie heeft. HZPC produceerde in 2018/2019 in Europa ruim 19.630 ha pootgoed. Van deze productie vond circa 70% in Nederland plaats. (SBA Europe: HZPC Holding BV’s Strategic Business Area Europe)

HZPC heeft in Europa in acht landen pootgoedproductie. In deze landen is het verkochte pootgoed bestemd voor lokale teelt uit lokale productie. We willen de lokale teelt, als dat mogelijk is, laten toenemen. We telen daarom ‘local for local’ in de UK, Frankrijk, België, Duitsland, Polen, Finland, Nederland en in Rusland.

Aandeel van lokaal geproduceerd pootgoed van de totale pootgoed verkoop in Europese productielanden inclusief Nederland:
 

           
2013 2014 2015 2016 2017 2018
           
85% 84% 80% 82% 81% 80%

Op deze cijfers is een nieuwe berekening toegepast.
 

In de landen waar HZPC lokale productie heeft wordt veelal hoogwaardig pootgoed uit Nederland geïmporteerd om vervolgens een aantal generaties na geteeld te worden. Het pootgoed komt daarna lokaal op de markt om er consumptieaardappelen van te produceren. HZPC streeft er naar om meer hoogwaardig pootgoed in de pootgoed producerende landen te produceren. De export naar andere landen in Europa, het Midden-Oosten, Azië en Afrika vindt voornamelijk vanuit Nederland plaats.
 

Opzetten lokale faciliteiten voor de productie van miniknollen

We zijn bezig om in verschillende landen zoals Rusland, India en China eigen lokale productie faciliteiten voor miniknollen op te zetten. Daarnaast zijn we aan het verkennen wat de mogelijkheden zijn voor de verkoop van aardappelzaad.