Wij maken dit duurzaamheidsverslag voor onze stakeholders en iedereen die geïnteresseerd is in de activiteiten van HZPC die betrekking hebben op milieu, voedselzekerheid en sociale impact.

Het duurzaamheidsverslag van HZPC wordt elke twee jaar gepubliceerd. Het laatste verslag werd in maart 2018 gepubliceerd. Dit verslag over 2018/2019 heeft betrekking op de HZPC-entiteiten binnen HZPC Holding B.V. Dit verslag is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) waarbij is gekozen voor GRI Standards niveau core. HZPC heeft het duurzaamheidsverslag niet extern laten verifiëren.


De reikwijdte en afbakening van de inhoud zijn gebaseerd op de materiële onderwerpen die in samenspraak met stakeholders zijn geïdentificeerd. De financiële data zijn afkomstig uit het financieel jaarverslag van HZPC Holding B.V. 2018/19. De gegevens met betrekking tot duurzaamheid hebben betrekking op de HZPC-vestigingen in Nederland, tenzij anders aangegeven. De data is aangeleverd door de CSR-werkgroepleden en verantwoordelijken voor de verschillende thema’s. We zijn bezig om externe leveranciers aan te laten sluiten op onze meetinstrumenten. Daar waar aannames zijn gemaakt omdat data niet (voldoende) beschikbaar was, zijn deze vermeld bij de data.

Heeft u vragen over ons duurzaamheidsverslag of over de activiteiten van HZPC? Neem dan contact op met: sustainability@hzpc.com

 

Copyright   Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van HZPC. Dit verslag is met de grootste zorg samengesteld. HZPC is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in dit verslag.


HZPC
Edisonweg 5
8501 XG Joure
The Netherlands

 


 

 

GRI-TABEL

HZPC Duurzaamheidsverslag 2018 en 2019


 

GRI 102: ALGEMENE INFORMATIEVOORZIENING 2016


 

Organisatieprofiel

       
    Verslag Verwijzing
       
102-1 Naam van de organisatie Duurzaamheidsverslag 2018/2019 link
       
102-2 Voornaamste merken, producten en/of diensten

Aardappelen en rassen

Concepten en merken

link

link

       
102-3 Locatie van het hoofdkantoor Over dit verslag link
       
102-4 Het aantal landen waar de organisatie actief is Bedrijf link
       
102-5 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm Een bijzondere aandeelhoudersstructuur link
       
102-6 Afzetmarkten Bedrijf

link

       
102-7 Omvang van de verslaggevende organisatie

Bedrijf

Financieel

link

link

       
102-8 Samenstelling van personeel Investeren in menselijk kapitaal

link

       
102-9 Toeleveringketen van de organisatie Verbondenheid met onze telers link
       
102-10 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode n.v.t.  
       
102-11 Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Strategie voor verduurzaming

Organisatie en borging van duurzaamheid

link

link

       
102-12 Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft

Strategie voor verduurzaming

Ketenverantwoordelijkheid

Zorg voor genetische bronnen

link

link

link

       
102-13 Lidmaatschap van verenigingen Externe vertegenwoordigingen link
       

 

Strategie

       
    Verslag Verwijzing
       
102-14 Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie Bericht van de CEO link
       

 

Ethiek en Integriteit

       
    Verslag Verwijzing
       
102-16 Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten die van belang zijn voor de economische, milieu gerelateerde en sociale prestaties

Wie we zijn

Organisatie en borging van duurzaamheid

link

link

       

 

Bestuursstructuur

       
    Verslag Verwijzing
       
102-18

De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam die verantwoordelijk zijn voor maatschappelijke, milieu en economische impacts

Jaarverslag 2018/2019

Organisatie en borging van duurzaamheid

link

link

       

 

Stakeholdersconsultatie

       
    Verslag Verwijzing
       
102-40 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken Relatie met stakeholders link
       
102-41 Medewerkers die vallen onder een collectieve arbeidsovereenkomst Een bijzondere aandeelhoudersstructuur link
       
102-42 Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders Relatie met stakeholders link
       
102-43 Benadering van het betrekken van stakeholders, waaronder de frequentie van contacten per type en groep belanghebbenden Relatie met stakeholders: feedback-tabel link
       
102-44 Voornaamste onderwerpen en vraagstukken naar voren gekomen in contact met stakeholders

Relatie met stakeholders

Materialiteitsindex

link

link

       

 

Verslagprofiel

       
    Verslag Verwijzing
       
102-45

Entiteiten opgenomen in de financiële rapportage van de organisatie die niet zijn opgenomen in dit rapport

Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

Jaarverslag 2018/2019
 

Over dit verslag

link

 

link

       
102-46 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag Het bepalen van onze focus en de content voor rapportage link
       
102-47 Materiële onderwerpen Materialiteitsindex link
       
102-48 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformulering van eerder verstrekte informatie Over dit verslag link
       
102-49 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes Over dit verslag link
       
102-50 Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft Over dit verslag link
       
102-51 Datum van het meest recente vorige verslag Over dit verslag link
       
102-52 Verslaggeving cyclus Over dit verslag link
       
102-53 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan Over dit verslag link
       
102-54 De gekozen ‘in accordance’ optie en GRI-tabel Over dit verslag link
       
105-56 Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het betrekken van externe assurance van het verslag Over dit verslag link
       

 

MATERIËLE ONDERWERPEN
SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES


 

Optimaliseren transport

       
    Verslag Verwijzing
       

GRI 103
Management aanpak 2016

103-1 — Verklaring en afbakening van het materiële onderwerp

Strategie voor verduurzaming

link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu link
   
Verkleinen negatieve impact distributie pootgoed link
     
103-2 — Management aanpak van dit onderwerp Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Verkleinen negatieve impact distributie pootgoed link
     
103-3 — Evaluatie van de managementaanpak Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Verkleinen negatieve impact distributie pootgoed link
       

GRI 305:
Emissies 2016
 

305-2 Verminderen CO2-uitstoot van ingehuurd transport

 

Verkleinen negatieve impact distributie pootgoed link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu link
       
Interne indicator Verminderen aantal deelladingen / bulktransport Verkleinen negatieve impact distributie pootgoed link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu link
   
Interne indicator Optimaliseren containervervoer per binnenvaart Verkleinen negatieve impact distributie pootgoed link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu link
   

 

Local for local

       
    Verslag Verwijzing
       

GRI 103
Management aanpak 2016

103-1 — Verklaring en
afbakening van het
materiële onderwerp

Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu link
   
Verkleinen negatieve impact distributie pootgoed link
   
Local for local link
     
103-2 — Management
aanpak van dit onderwerp
Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Verkleinen negatieve impact distributie pootgoed link
   
Local for local link
     
103-3 — Evaluatie
van de managementaanpak
Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Verkleinen negatieve impact distributie pootgoed link
   
Local for local link
       

Interne indicator

Aandeel van lokaal
geproduceerd pootgoed
van de totale pootgoed
verkoop in Europese productielanden inclusief Nederland

Verkleinen negatieve impact distributie pootgoed link
   
Local for local link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu link
       

 

Telers met een duurzaamheidsplan

       
    Verslag Verwijzing
       

GRI 103
Management aanpak 2016

103-1 — Verklaring
en afbakening van
het materiële onderwerp

Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu link
   
Telers met een duurzaamheidsplan link
     
103-2 — Management aanpak van dit onderwerp Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Telers met een duurzaamheidsplan link
     
103-3 — Evaluatie van de managementaanpak Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Telers met een duurzaamheidsplan link
       

Interne indicator

Aantal telers met een duurzaamheidsplan

Telers met een duurzaamheidsplan link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu link
       
Interne indicator Energieneutrale bewaring pootgoed bij telers Energieneutrale bewaring bij telers link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu link
       

 

Investeren in menselijk kapitaal

       
    Verslag Verwijzing
       

GRI 103
Management aanpak 2016

103-1 — Verklaring en afbakening van het materiële onderwerp

Strategie voor verduurzaming link
   
Investeren in menselijk kapitaal link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Sociale impact link
     
103-2 — Management aanpak van dit onderwerp Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Sociale impact link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Investeren in menselijk kapitaal link
     
103-3 — Evaluatie van de managementaanpak Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Investeren in menselijk kapitaal link
       

GRI 404 Training en educatie 2016

Programma’s voor het managen van vaardigheden en leven lang leren die duurzame inzetbaarheid ondersteunt en begeleid naar loopbaan einde

Investeren in menselijk kapitaal link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Sociale impact link
       

 

Kinderarbeid

       
    Verslag Verwijzing
       
GRI 103
Management aanpak 2016

103-1 — Verklaring en afbakening van het materiële onderwerp

Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten link
   
Voorkomen kinderarbeid link
     
103-2 — Management aanpak van dit onderwerp Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Voorkomen kinderarbeid link
     
103-3 — Evaluatie van de managementaanpak Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Voorkomen kinderarbeid link
       
GRI 408 Kinderarbeid 2016 Onderdelen en toeleveranciers met een significant/verhoogd risico op kinderarbeid Voorkomen kinderarbeid link
   
Maatschappelijk Verantwoorde Inkoop link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu link
       

 

 

Zorgdragen voor genetische bronnen

       
    Verslag Verwijzing
       
GRI 103
Management aanpak 2016

103-1 — Verklaring en afbakening van het materiële onderwerp

Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Werken aan voedselzekerheid link
   
Zorgdragen voor genetische bronnen link
     
103-2 — Management aanpak van dit onderwerp Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Werken aan voedselzekerheid link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Zorgdragen voor genetische bronnen link
     
103-3 — Evaluatie van de managementaanpak Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Werken aan voedselzekerheid link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Zorgdragen voor genetische bronnen link
       
Interne indicator Het maken van nieuwe aardappelrassen ten behoud van genetische diversiteit Zorgdragen voor genetische bronnen link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Werken aan voedselzekerheid link
       

 

Meer varianten naar meer landen

       
    Verslag Verwijzing
       
GRI 103
Management aanpak 2016

103-1 — Verklaring en afbakening van het materiële onderwerp

Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Werken aan voedselzekerheid link
   
Meer varianten naar meer landen link
   
Ontwikkelen nieuwe aardappelrassen link
     
103-2 — Management aanpak van dit onderwerp Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Werken aan voedselzekerheid link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Meer varianten naar meer landen link
   
Ontwikkelen nieuwe aardappelrassen link
     
103-3 — Evaluatie van de managementaanpak Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Werken aan voedselzekerheid link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Meer varianten naar meer landen link
   
Ontwikkelen nieuwe aardappelrassen link
     
Interne indicator Het bereiken van meer mensen: het exporteren van meer varianten naar meer landen Meer varianten naar meer landen link
   
Ontwikkelen nieuwe aardappelrassen link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Werken aan voedselzekerheid link
       

 

Ontwikkelen gezondere varianten

       
    Verslag Verwijzing
       
GRI 103
Management aanpak 2016

103-1 — Verklaring en afbakening van het materiële onderwerp

Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Sociale verantwoordelijkheid link
   
Ontwikkelen gezondere aardappelrassen en -concepten link
     
103-2 — Management aanpak van dit onderwerp Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Sociale verantwoordelijkheid link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Ontwikkelen gezondere aardappelrassen en -concepten link
     
103-3 — Evaluatie van de managementaanpak Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Sociale verantwoordelijkheid link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Ontwikkelen gezondere aardappelrassen en -concepten link
       
Interne indicator Het aantal nieuwe rassen / concepten Ontwikkelen gezondere aardappelrassen en -concepten link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Sociale verantwoordelijkheid link
       

 

Ontwikkelen nieuwe rassen waarbij opbrengst wordt gemaximaliseerd/verzekerd, met minder input

       
    Verslag Verwijzing
       
GRI 103
Management aanpak 2016

103-1 — Verklaring en afbakening van het materiële onderwerp

Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu en Werken aan voedselzekerheid link
   
Ontwikkeling duurzame aardappelrassen link
   
Ontwikkelen van nieuwe, aangepaste aardappelrassen link
     
103-2 — Management aanpak van dit onderwerp Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu en Werken aan voedselzekerheid link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Ontwikkeling duurzame aardappelrassen link
   
Ontwikkelen van nieuwe, aangepaste aardappelrassen link
     
103-3 — Evaluatie van de managementaanpak Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu en Werken aan voedselzekerheid link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Ontwikkeling duurzame aardappelrassen link
   
Ontwikkelen van nieuwe, aangepaste aardappelrassen link
       
Interne indicator Voorkomen gewasverliezen en reductie van gewas beschermende middelen Ontwikkeling duurzame aardappelrassen link
   
Ontwikkelen van nieuwe, aangepaste aardappelrassen link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu en Werken aan voedselzekerheid link
       

 

Dialoog en transparantie

       
    Verslag Verwijzing
       
GRI 103
Management aanpak 2016

103-1 — Verklaring en afbakening van het materiële onderwerp

Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Sociale verantwoordelijkheid link
   
Dialoog en transparantie link
     
103-2 — Management aanpak van dit onderwerp Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Sociale verantwoordelijkheid link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Dialoog en transparantie link
     
103-3 — Evaluatie van de managementaanpak Strategie voor verduurzaming link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Sociale verantwoordelijkheid link
   
Organisatie en borging van duurzaamheid link
   
Dialoog en transparantie link
       
Interne indicator Openheid en dialoog aangaan met stakeholders Dialoog en transparantie link
   
Ambitie, doelen, resultaten – Sociale verantwoordelijkheid link
       

 

Economische prestatie

       
    Verslag Verwijzing
       

GRI 103
Management aanpak 2016

 

GRI 201
Economische prestatie 2016

 

103-1 — Verklaring en afbakening van het materiële onderwerp

Strategie voor verduurzaming link
   
Jaarverslag 2018/2019 link
     
103-2 — Management aanpak van dit onderwerp Strategie voor verduurzaming link
   
Jaarverslag 2018/2019 link
     
103-3 — Evaluatie van de managementaanpak Strategie voor verduurzaming link
   
Jaarverslag 2018/2019 link
       
Interne indicator Direct gegenereerde en gedistribueerde economische waarde Financieel link
   
Jaarverslag 2018/2019 link