“We zijn ervan overtuigd dat onze aardappelen echt een verschil kunnen maken in de wereld”


Met een groeiende wereldbevolking stijgt de vraag naar verantwoord voedsel. En precies daar biedt de aardappel dé oplossing. Want ons product ís van nature duurzaam. Wij maken het verschil met en dankzij genetica. Goed uitgangsmateriaal draagt namelijk zorg voor meer voedselzekerheid (een hogere opbrengst per m2), een duurzamere teelt, gezonder en beter betaalbaar voedsel. Aan die ontwikkeling werken wij als veredelingsbedrijf dag in dag uit. En daarin willen wij leidend zijn binnen de branche. 

Onze visie, onze toekomstdroom
“We stimuleren de ontwikkeling van verantwoord voedsel voor de wereldbevolking.”


Samen met onze telers, producenten en consumenten zetten we ons in om het onderzoek naar, en het telen en gebruik van aardappelen, wereldwijd te verbeteren. Daarom blijven we werken aan de ontwikkeling van efficiënte rassen die geschikt zijn voor verschillende gebruikswijzen, klimaat- en teeltomstandigheden.
 

Onze missie

“We inspireren de aardappelwaardeketen wereldwijd met innovatieve producten en diensten.”


Als betrouwbare marktleider met ambitie in de aardappelmarkt willen we een inspiratie zijn voor de gehele aardappelwaardeketen. Wij geloven dat het delen van kennis en samenwerken aan groei en ontwikkeling noodzakelijk zijn om de keten een meerwaarde te bieden en om onze toonaangevende positie in de internationale markt te versterken.
 
Doelen en speerpunten

  • Wij hebben een passie voor aardappelen. Wij verbeteren onze kennis van aardappelen continu en ontwikkelen, samen met onze kwekers, nieuwe rassen die voldoen aan de wensen van onze klanten.
  • Wij zijn trots op onze telers in de verschillende landen. Zij leveren pootaardappelen van hoogwaardige kwaliteit. Hun bedrijven zijn onlosmakelijk met ons verbonden.
  • Om ons te onderscheiden van de concurrentie willen wij toegevoegde waarde leveren aan alle partijen in de keten en bovenal een betrouwbare partner zijn.
  • Wij geloven dat een sterke relatie met onze klanten ons helpt bij het vervullen van hun behoeften.

 

Verbondenheid met onze telers

We zijn trots op onze telers in de verschillende landen. Zij leveren pootaardappelen van hoogwaardige kwaliteit. Hun bedrijven zijn onlosmakelijk met ons verbonden. Dat betekent ook wederzijdse zorg. Telers spannen zich in voor een hoge kwaliteit. Een van onze ondernemingsdoelstellingen is het uitbetalen van een concurrerende prijs aan onze pootgoedtelers in de verschillende landen.
 

Samenwerken in de keten

We willen onze kennis van aardappelen continu verbeteren om samen met onze kwekers nieuwe rassen te ontwikkelen die voldoen aan de wensen van onze klanten. Om ons te onderscheiden van de concurrentie willen wij toegevoegde waarde leveren aan alle partijen in de waardeketen en willen we een betrouwbare partner zijn.
 


 

Bijzondere aandeelhoudersstructuur

HZPC Holding is een structuurvennootschap met een Executive Board en een Supervisory Board (RvC). We zijn is een bedrijf van betrokkenen. Dat betekent dat we verder gaan dan het creëren van aandeelhouderswaarde. We richten ons vooral op het behalen van een duurzaam resultaat voor onze telers, kwekers, medewerkers en de maatschappij. De Vereniging HZPC (eigenaar van de aandelen HZPC) heeft alle aandelen gecertificeerd. Alleen (oud-) telers, (oud-) kwekers en (oud-) personeelsleden kunnen certificaten kopen en houden. Zo is HZPC Holding letterlijk een bedrijf van telers, kwekers en medewerkers en hebben zij een stem in de koers van de onderneming. Zij financieren de onderneming met risicodragend kapitaal. Certificaathouders kunnen zich daarnaast als lid aanmelden van de Vereniging waarmee ze hun stemrecht kunnen gebruiken.