Ambitie, doelen, resultaten – Zorg voor het milieu

 

Thema Materieel aspect Ambitie en doelen Resultaat 2018 en 2019
       

Ontwikkelen duurzame aardappelrassen
       
 

Ontwikkelen nieuwe rassen waarbij opbrengst wordt
gemaximaliseerd/
verzekerd, met minder
input

Voorkomen gewasverliezen en reductie van gewasbeschermende middelen:

75% van alle rassen die worden geïntroduceerd is resistent tegen Phytophthora en PVY (Aardappelvirus Y) in 2030

Werkgroep opgericht, ambitie en kpi’s bepaald.


Introductie van nieuwe, Phytophthoraresistente rassen zoals Muse (Retail Fresh).

       
   

Verbeteren Fusarium (droogrot) resistentie met 20 punten van 67 naar 87 in 2024 voor rassen die worden geïntroduceerd

Toetsen beschikbaar, nieuwe rassen in ontwikkeling.
       
   

Verbeteren aardappelmoeheidresistentie (aardappelcystenaaltjes): van 74% naar 95% voor G.Rostochiensis en van 7% naar 30% voor Pallida in 2030 voor rassen die worden geïntroduceerd

Acht nieuwe (kandidaat)rassen met breed nematoden resistentiepakket gepresenteerd.
       
   

Verbeteren van bewaring score door het verhogen van kiemrust met 20 punten (van 63 naar 83 punten) in 2024 voor rassen die worden geïntroduceerd

Gestart met het selecteren van rassen met een goede kiemrust. Focus op de sectoren Retail Fresh, French Fries en Crisps.
       
   

Ontwikkelen van een breeding index voor Rhizoctonia tolerantie in 2024

Onderzoeksopzet bepalen
       
   

Ontwikkelen van een breeding index voor Erwinia-tolerantie in 2030

Onderzoeksopzet bepalen
       
   

Ontwikkelen van inzicht in welke mechanismen abiotische stress tolerantie kunnen beïnvloeden (droogte, hitte, stikstof, verzilting) in 2024

Onderzoeksopzet bepalen
       

 

Thema Materieel aspect Ambitie en doelen Resultaat 2018 en 2019
       

Ketenverantwoordelijkheid
       
 

Telers met een duurzaamheids-plan

Aantal aangesloten telers dat werkt met duurzaamheidsplan groeit door naar 100%

Ontwikkelen van meetmethode gericht op hoe elke teler scoort op milieu

Werkgroep opgericht

Start van pilot met digital platform – Cool Farm Tool

Afstemming van doelen met betrokkenen: hogere opbrengst tegen lagere input; CO2-reductie/opwekken duurzame energie; duurzaam bodembeheer, verbeterde biodiversiteit

       
   

Energie neutrale pootgoed bewaring bij telers in 2030

Concept plan geschreven hoe telers hierbij te ondersteunen
       
  Preventie kinderarbeid

Voorkomen van kinderarbeid op proef- en productielocaties in risicogebieden. En bij inkoop van materialen (zoals jute verpakking) kinderarbeid uitsluiten.

Werkgroep opgericht, beleid ten aanzien van kinderarbeid bepaald, clausule opgesteld en opname in nieuwe contracten met leveranciers en partners. Trainingsplan medewerkers.
       
 

Verduurzaming verpakkingen
(= niet materieel)

Geen plastic verpakkingen voor eenmalig verbruik in 2023

Minimaliseren van verpakkingen met jaarlijks 1%

Plan geschreven voor hergebruik plastics en big Bags. Test met onbedrukte smart big Bags t.b.v. faciliteren hergebruik
In kaart brengen verbruik verpakkingsmaterialen. Plan van aanpak in ontwikkeling.

     

 

 

Thema Materieel aspect Ambitie en doelen Resultaat 2018 en 2019
       

Verkleinen negatieve impact distributie
       
 

Optimaliseren transport van pootgoed

Verkleinen CO2-footprint transport

Optimaliseren transportbewegingen / verminderen deelladingen, vergroten bulktransport

Werkgroep opgericht

Start analyse logistieke bewegingen, inzet van Big Mile data platform

       
   

Vergroten / optimaliseren van containervervoer per binnenvaart in 2020

Doelen bepaald, plan van aanpak te ontwikkelen
       
   

CO2-reductie van ingekocht transport:
bijdrage leveren aan de transport sectordoelstellingen (TLN) waarbij het streven is om in 2030 49% CO2 te verminderen t.o.v. 1990

Doelen bepaald, plan van aanpak te ontwikkelen
       
 

Local for local pootgoed teelt in Europese landen waar HZPC pootgoed produceert

Minder transport van pootgoed in Europa

 

       

 

Ambitie, doelen, resultaten – Werken aan voedselzekerheid

 

Thema Materieel aspect Ambitie en doelen Resultaat 2018 en 2019
       

Het voeden van meer mensen wereldwijd
       
 

Ontwikkelen nieuwe aangepaste rassen

Ontwikkelen van jaarlijks vijf nieuwe, aangepaste rassen

10 nieuwe HZPC rassen toegevoegd aan de rassenlijst

       
   

Kennisdelen met klanten t.b.v. verminderen verlies aan oogst, verspilling van grondstoffen

Advisering klanten door productspecialisten en
-ontwikkelaars wereldwijd
App voor telers in ontwikkelingslanden (Afrika en Zuidoost Azië)

       
  Het exporteren naar meer landen

Eén nieuw land per jaar (tot 2020)

Kleinschalige boeren in Afrika toegang geven tot kwaliteitspootgoed

Van 87 landen in 2013 naar 95 landen in 2019

Partner in Seeds2B project

       

 

Zorg voor genetische bronnen

       
  Zorgdragen voor genetische diversiteit Steunen en samenwerken met genenbanken wereldwijd Samenwerking met CIP in Peru, Wageningen genen bank Nederland, SASA genen bank Schotland
       
    Beleid voor intellectueel eigendom & breeders exemption Communiceren visie
       

 

Ambitie, doelen, resultaten – Sociale impact

 

Maatschappelijke impact Materieel aspect Ambitie en doelen Resultaat 2018 en 2019
       

Bijdragen aan gezonde voeding
       
 

Ontwikkelen van gezondere rassen/concepten

Acht rassen/concepten per 2020

Naast bestaande concepten en specialty rassen - Sunlite® en Woksi® - hebben we een nieuw low-cal / low-carb (-30%) frites merk geïntroduceerd: Leon&León.

Perupa’s® bestaande uit de rassen Mulberry Beauty, Blue Star, Violet Queen, Double Fun

       
   

Meer mensen houden een gezond voedingspatroon aan

Participatie in voorlichtingscampagne #powertothepieper

       
   

Het leveren van social return voor de omgeving

40 ton aardappelen geschonken aan Voedselbank Drenthe en 1000 kg aan Voedselbank Friesland

Ontwikkeling van eerste specifieke tropische rassen voor ontwikkelingslanden (ondersteuning kleine huishoudens)

 

       
Maatschappelijke impact Materieel aspect Ambitie en doelen Resultaat 2018 en 2019
       

 

Sociale verantwoordelijkheid

       
  Investeren in menselijk kapitaal Verkrijgen en behoud van talent Digitale leeromgeving HZPC Academy; ‘in-house’ trainingen; “HZPC career centre” en “HZPC Personal growth program”
       
  Dialoog en transparantie Transparant zijn en dialoog aangaan om samen met onze stakeholders te groeien

Inzet van diverse communicatiemiddelen om te vertellen wat we doen en de dialoog aan te gaan. Bijvoorbeeld Potato Days, telersvergaderingen en Ruggespraak.

Ontwikkeling Connecting Growers programma t.b.v. vergroten deelname actieve telers in HZPC.