CSR-organisatie

De CSR-stuurgroep bestaat uit vier managementvertegenwoordigers inclusief onze CEO. De stuurgroep stuurt de werkgroepen aan, formuleert de doelstellingen en is verantwoordelijk voor besluitvorming. De CSR-stuurgroep komt tenminste vier keer per jaar samen en rapporteert aan de Executive committee. Onze CEO is eindverantwoordelijk voor duurzaamheid.

Het grootste deel van de beleidsthema’s zijn ingebed in de dagelijkse organisatie. Op deze thema’s wordt vanuit het management team gerapporteerd aan zowel de Executive committee als de CSR-stuurgroep. Daar waar nog niet voldoende borging was, of versnelling noodzakelijk, is een werkgroep opgericht.

Er zijn in 2018 vijf werkgroepen opgericht. De werkgroepen bestaan uit expertteams die de actieplannen maken en aansturen. De vertegenwoordigers van deze werkgroepen en de beleidseigenaren binnen het managementteam komen tenminste tweemaal per jaar samen om de voortgang onderling te delen. Hoewel duurzame verpakkingen geen materieel onderwerp is vinden we het belangrijk hier te verbeteren. Daarom is hier een werkgroep voor ingericht.
 

Integrity Counsel

Wij hebben een Integrity Counsel waar medewerkers, klanten en telers terecht kunnen die vragen hebben over integriteit of mogelijke integriteitsschendingen kunnen melden.
 

Corporate governance

HZPC Holding B.V. heeft een tweeledig bestuur met een Executive Board en een onafhankelijke Supervisory Board. Deze laatste stelt de leden aan van de Executive Board.

Lees meer over Corporate Governance binnen HZPC
 

Externe vertegenwoordigingen

Gerard Backx, CEO van HZPC, is voorzitter van Breeders Trust N.V.  (Breeders Trust is een organisatie van elf pootaardappel kweekbedrijven uit Duitsland, Nederland, Frankrijk en Denemarken)

Overige externe vertegenwoordigingen:

  • Lid van Euroseeds en Plantum
  • Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) en Europatat
  • Carbohydrate Competence Centre
  • VNO-NCW
  • Small farmers big deal
  • Agrofood cluster


Voorkomen kinderarbeid

Wij zijn als HZPC wereldwijd actief in pootgoed. We hebben in diverse klimaatzones proefvelden waar nieuwe rassen worden getest. Deze proefvelden zijn ook aanwezig in gebieden waar armoede heerst en waar kinderarbeid een risico is. Ook producten die wij als organisatie inkopen, zoals met name jute verpakkingsmaterialen, kunnen worden geproduceerd in gebieden met een risico op kinderarbeid.
 
Ieder kind heeft recht op school en ontwikkeling. Wij wijzen kinderarbeid dan ook volledig af. We volgen een zero tolerance beleid en accepteren geen kinderarbeid in onze organisatie. Dat verwachten we ook van onze agenten, telers, toeleveranciers en overige stakeholders van HZPC.

Lees hier ons volledige statement
 

Werkgroep preventie kinderarbeid
In de Werkgroep preventie kinderarbeid is in 2018-2019 gewerkt aan:

    •  Ontwikkelen intern beleid
    •  Kinderarbeid statement
    •  Ontwikkelen medewerkerstraining
    •  Vernieuwen contract clausules


Contracten met kinderarbeid clausule
Nieuwe, nog af te sluiten contracten bevatten per 2020 standaard de kinderarbeid clausule. Contractanten met lopende contracten in productie, partnership of toelevering worden de eerste helft van 2020 aangeschreven om te voldoen aan de voorwaarden.
 

Training medewerkers
Door middel van een e-learningmodule worden medewerkers bijgeschoold om zich bewust te zijn van het bestaan van kinderarbeid dit te herkennen. Ook leren zij hoe zij kinderarbeid moeten melden.
 

Audits
Wij hebben in de contracten vastgelegd dat wij audits mogen uitvoeren bij productielocaties en toeleveranciers in risicovolle gebieden. Tot nu toe zijn er nog geen audits uitgevoerd.