Groei. Dat is onze drive bij HZPC. Groei, van zaad naar plant. Van inzicht naar visie. Van kennismaking naar partnerschap. Van goed zijn naar excelleren. Van ‘voor enkelen’ naar ‘voor iedereen’. Elke dag weer.

Wat wij normaal vinden, hoogwaardige en duurzame voeding voor alle wereldburgers, is misschien wel best bijzonder. Weinig bedrijfstakken en bedrijven zijn in staat om zoveel positieve impact te genereren als onze pootgoedsector. We produceren uitgangsmateriaal voor uitermate gezond en betaalbaar voedsel voor een groeiend aantal wereldburgers. Goede genetica en de juiste teeltkennis zorgen voor een hogere voedselproductie per m2 grond. Dankzij versnelling en hightech oplossingen binnen de veredeling zijn we steeds meer in staat om toekomstige klimatologische, ecologische en demografische uitdagingen het hoofd te bieden. En dat tegen een steeds kleiner wordende impact.
 

De uitdagingen die voor ons liggen zijn stevig. Minder residu bijvoorbeeld vraagt om de ontwikkeling van ziekteresistente rassen. De laatste twee jaar hebben we een flink aantal rassen geïntroduceerd met een hoger niveau aan resistenties. In 2030 moet zelfs driekwart van onze rassen die we introduceren resistent zijn tegen de twee belangrijkste aardappelziekten. Echter, direct ingaande wetgeving beperkt gewasbeschermende middelen terwijl er nog niet voldoende resistente rassen zijn. Hierdoor lopen oogsten risico. Terwijl alternatieve, wel toegestane middelen juist meer milieuschade kunnen veroorzaken. Het is daarom van belang om samen met collega bedrijven, telers, kwekers én beleidsmakers een duurzame visie te ontwikkelen waarbij people, planet en profit in balans zijn.
 

Wij zien de wereld om ons heen veranderen. Duurzame ontwikkelingen in transport gaan ons de mogelijkheid bieden om op de lange termijn emissiearm of zelfs emissievrij te distribueren. Onze local for local productie in Europa (lokale productie) zorgt intussen al voor minder food miles. En slimmere logistiek moet onze impact van distributie verder verkleinen. Ook zien we een groeiend aantal telers dat overstapt op energie neutrale bewaring omdat de business case goed is. Wij zien het als onze rol om in de keten initiatief te nemen om ontwikkeling op gang te brengen, partijen bij elkaar te brengen en te stimuleren om gezamenlijk door te pakken en te versnellen.
 

Ook onze eigen inspanningen wil ik verder versnellen. Vijf werkgroepen zijn bezig met het ontwikkelen van beleid en acties op verschillende thema’s. Borging van deze activiteiten krijgt de komende periode extra aandacht omdat we nog meer verschil kunnen maken. Onze nieuwe positionering ‘keeps you growing’ betekent voor mij de ontwikkeling van een duidelijke route naar de toekomst. Waarbij iedereen zich bewust is van zijn of haar impact op de omgeving en weet waaraan moet worden gewerkt. En we voortdurend voor ogen hebben voor wie en waarvoor we de aardappelrassen van de toekomst ontwikkelen. Het verschil maken met genetica door het goed benutten van de enorme groeipotentie van onze mensen, technologie en aardappelrassen is waar het echt om gaat. Elke dag weer.
 

Gerard Backx
CEO