Backx Rond.png

Groei. Dat is onze drive bij HZPC. Groei, van zaad naar plant. Van inzicht naar visie. Van kennismaking naar partnerschap. Van goed zijn naar excelleren. Van ‘voor enkelen’ naar ‘voor iedereen’. Elke dag weer.

Gerard Backx, CEO

Natuurlijke bronnen moeten we in ere houden en beschermen. Voor ons als bedrijf in de agrarische sector is een gezonde aarde ons hoogste goed. Om bij te dragen aan een verantwoord gebruik richten wij...

Lees meer >

De wereldwijde voedselbehoefte blijft sterk groeien. Een toenemende wereldbevolking en een grotere welvaart in verschillende delen van de wereld verklaren deze groei. De groeiend...

Lees meer >

Naast het verkleinen van onze voetafdruk en het bijdragen aan voedselzekerheid willen we ook van betekenis zijn voor de maatschappelijke omgeving. Dat doen we door het leveren van een bijdrage...

Lees meer >

Kerngegevens 2018 en 2019

Bedrijf (HZPC Holding B.V.)

  2016 en 2017 2018 en 2019
Medewerkers (FTE) 340,1 392
Aangesloten kwekers 35 26
Aangesloten telers 800 820
Ha pootgoed 20.450 22.800
Verkoop pootgoed (handel en licentie) (ton) 797.000 815.000
Eigen rassen 147 128
Exportlanden 92 95
Aantal landen met HZPC-kantoren 17 17


 

Financieel (HZPC Holding B.V.)
Resultaten in mln. €   2016 en 2017 2018 en 2019
Geconsolideerde netto-omzet   318,2 350,3
Brutomarge   59,0 64,4
Nettoresultaat boekjaar   8,5 9,4
Afschrijvingen op materiele vaste activa   3,1 3,2
Investeringen in materiele vaste activa   8,0

3,3

 

Balans in mln. €   2016/17 2018/19
Eigen vermogen   49,3 53,6
Kasstroom uit operationele activiteiten   21,6 15,9
Liquide middelen   28,5 30,4
Schuld inzake telerdeposito’s   21,0 0
Balanstotaal   119,8

129,4

 

Energie
  2016 en 2017 2018 en 2019
Energieverbruik (GJ)
Energieverbruik (GJ) / ton verkocht pootgoed
 17.523*
0,021
21.489**
0,026
Ingekochte groene elektra Nederland % 100% 100%
Aantal zonnepanelen
HZPC Joure
ZOS Emmeloord
ZOS Stiens
1567
120
1447
4292
120
1447
2725
Opgewekte zonne-energie MWh*** 406 750,9

 

* Verbruik in 2016 van HZPC-locaties in NL, ZOS Wehe, ZOS Emmeloord, ZOS Stiens.
** Verbruik in 2019 van HZPC-locaties in NL, ZOS Wehe, ZOS Emmeloord, ZOS Stiens en STET.
*** Locaties HZPC Joure, ZOS Emmeloord en ZOS Stiens.