Background

Woord van de CEO


 

Geachte lezer,

Hoe kunnen we 9,8 miljard wereldburgers in 2050 voeden? En voorzien van nutriëntrijk voedsel dat snel, met weinig zoetwater en een zo gering mogelijke footprint is geproduceerd? Deze vraag houdt ons dagelijks bezig binnen HZPC.

Onze Research & Development afdeling denkt met veredeling van aardappelen wel tien jaar vooruit. Zo ontwikkelen we aardappelrassen die goed presteren onder uitdagende omstandigheden in verschillende klimaatzones.
 

Met de aardappel honger bestrijden

Een zo hoog mogelijke opbrengst per hectare en een zo klein mogelijke footprint. Daar ligt onze focus. Met aangepaste rassen kun je, overal ter wereld voldoende, gezond en betaalbaar voedsel produceren. Daarmee versterk je de bevolking. De aardappel heeft als gewas letterlijk alles in zich om honger en armoede te bestrijden.

Wij nemen risico’s als het gaat om het naleven van onze visie: Feeding the world. We exporteren naar plekken waar anderen niet (meer) leveren. Zoals Syrië, waar zich al jaren een humanitaire ramp voltrekt. Het is ons om de mensen te doen, we houden ons daarbij afzijdig van strijd, zowel politiek als religieus.
 

Bepalen van onze focus

We zijn de afgelopen periode de dialoog aangegaan met onze stakeholders over Corporate Social Responsability (CSR). Welke onderwerpen vinden zij belangrijk als het gaat om CSR binnen HZPC? Onze klanten wereldwijd leggen steeds meer nadruk op ketenbeheer. Dit komt overeen met de focus van HZPC op efficiënt landgebruik, milieuvriendelijke teelt en minder verbruik van zoetwater.
 

Kansen in nieuwe technieken

We zien kansen tot verbetering als het gaat om thema’s als verduurzaming van de teelt of de optimalisatie van transport in de keten. Ook zien we kansen in nieuwe technieken zoals de hybridisatie van aardappelen en aardappelen uit zaad. Het draagt bij aan onze ambitie om meer mensen in meer landen te kunnen bereiken.

We zien ook mogelijkheden in technieken die het veredelingsproces versnellen. Over deze veredelingstechnieken beschikken wij al, echter het gebruik hiervan wordt door Europese wet- en regelgeving nog tegengehouden. Momenteel passen we daarom klassieke veredelingstechnieken toe, waarbij het ongeveer tien jaar duurt om een nieuw ras te ontwikkelen. Met moderne veredelingstechnieken kan de ontwikkeling van een ras worden versneld. Daarbij wordt een ras resistenter voor ziektes, is het beter bestand tegen een uitdagend klimaat en heeft het een lagere belasting voor het milieu.
 

Unieke wereldverbeteraar

Binnen HZPC zien wij de aardappel als een unieke wereldverbeteraar. Een gewas dat een bijdrage levert aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem. Dit verbindt ons met onze telers, onze stakeholders en een wereld vol mensen. En daar ben ik trots op.

 

Gerard Backx
CEO HZPC Holding B.V.