Background
PIJLER 2 Werken aan voedselzekerheid

Inleiding


 

De wereldwijde voedselbehoefte blijft sterk groeien. Een toenemende wereldbevolking en een grotere welvaart in verschillende delen van de wereld verklaren deze groei. De groeiende voedselbehoefte kan voor slechts een klein deel geproduceerd worden op te ontwikkelen landbouwgronden.

Voor het merendeel (80%) zal in de groeiende voedselbehoefte moeten worden voorzien door hogere opbrengsten op bestaande landbouwgronden. Als marktleider op het gebied van aardappelveredeling hebben we hierin een grote verantwoordelijkheid te nemen.
 

 

     

Thema - het voeden van meer mensen wereldwijd
     

Materieel aspect

Ambitie 2020

Resultaat 2016/2017

     
Ontwikkelen nieuwe
aangepaste rassen
Ontwikkelen van jaarlijks
5 nieuwe, aangepaste rassen
Dertien nieuwe rassen
toegevoegd aan de rassenlijst
     
  Kennis delen met klanten t.b.v. verminderen verlies aan oogst,
verspilling van grondstoffen

Workshop veredeling voor ontwikkelingslanden

Small farmers, big deal –
empowerment van
boerenorganisaties in ontwikkelingslanden

Adviseren door productmanagers wereldwijd
     
Het exporteren naar meer landen

1 nieuw land per jaar (tot 2020)

Kleinschalige boeren in Afrika toegang geven tot kwaliteitspootgoed

Van 87 landen in 2013 naar
92 landen in 2017

Partner in Seeds2B project

     


Thema - zorg voor genetische bronnen
     

Materieel aspect

Ambitie 2020

Resultaat 2016/2017

     
Zorgdragen voor genetische diversiteit Steunen en samenwerken met genen banken wereldwijd Samenwerking met CIP in Peru,
Wageningen genen bank Nederland,
SASA genen bank Schotland
     
  Beleid voor intellectueel eigendom & breeders exemption Communiceren visie