Background
PIJLER 2 Werken aan voedselzekerheid

Het voeden van meer mensen wereldwijd


 

Om meer mensen wereldwijd te voeden richten onze veredelingsprogramma’s zich op voedselkwaliteit, ziekteresistentie en opbrengst. Ook willen wij de voedingswaarde per m2 teelt verhogen en zo een bijdrage leveren aan de verbetering van de wereldwijde voedselvoorziening.

Er zijn nog steeds grote verschillen in kilogramopbrengst per hectare. Wordt in West-Europa gemiddeld 47 ton per hectare geoogst, in Rusland of China is dit nauwelijks 15 ton. Dit grote verschil wordt vooral veroorzaakt door het gemis aan hoogwaardig pootgoed en het ontbreken van productkennis en goede mechanisatie.

De productie wordt ook vaak beperkt door gevoeligheid voor ziekte. Wij kunnen de opbrengst per hectare sterk verhogen door het leveren van kwaliteitspootgoed van rassen met uitstekende eigenschappen in combinatie met het delen van kennis over product en teelt.
 

Ontwikkelen van aangepaste rassen

Speerpunt in onze veredelingsstrategie is het ontwikkelen van nieuwe rassen met hoge (intrinsieke) kwaliteiten voor teelt onder moeilijke omstandigheden zoals hitte of droogte, of arme grond.

HZPC groeit internationaal. Daarmee wordt het leveren van aangepaste rassen, met name ook aan ontwikkelingslanden, steeds belangrijker. Een van de belangrijkste bijdragen aan voedselzekerheid is het introduceren van ziekteresistente rassen. Hiermee wordt duurzame teelt van aardappelen bevorderd en bijgedragen aan de voedselzekerheid voor de telers. Het delen van informatie over de teelt van aardappelen op een gezonde en verantwoorde wijze levert veel toegevoegde waarde.

Met een breed netwerk aan proefveldlocaties wereldwijd hebben wij de belangrijkste klimaten en teeltcondities in onze rasbeproeving opgenomen. Door onderzoek naar de optimale mate van irrigatie en bemesting per ras willen wij de prestaties van onze rassen nog verder verbeteren. R&D voert onder andere projecten uit rond stress (hitte, droogte, arme grond). Ons doel is het rendement voor de pootgoedteler en het rendement voor de teler op de eindbestemming te verhogen.

In 2016/2017 hebben we met rassen als Sagitta en Sifra hebben een relatief goede zouttolerantie als resultaat behaald. In 2018 krijgt het onderzoek naar zouttolerante aardappelrassen een forse impuls.

Lees het artikel

In de afgelopen periode zijn op proefveldlocaties drie nieuwe tropische klonen getest, in het bijzonder op phytophthora resistentie. In deze klimaatzones is namelijk weinig tot geen geld voor gewasbescherming. De geteste rassen blijken zeer geschikt voor het (sub)tropisch klimaat. De eerste kloon is nu aangemeld voor de rassenlijst.
 

Nieuwe aardappelrassen

Jaarlijks wil HZPC vijf nieuwe rassen toevoegen aan de rassenlijst. In de afgelopen jaren zijn de volgende HZPC- en Stet rassen (Stet Holland is onderdeel van HZPC Holding) opgenomen:
 

Jaar

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016*

2016/2017

             
Aantal rassen
opgenomen op
de rassenlijst
5 12 8 7 11 13
             
Namen

Celandine
Flamenco
Memphis
Kastelli
Sultana

Blue Star
Gioconda
Magenta love
Navigator
Orlena
Sunita
Talentine
Viotel Queen
Melanto
Vitalia
Zelinda
ZinaRed

Avanti
Baby Rose
Briosa
Dirosso
Double Fun
Fortus
Heraclea
Panamera

Carminella
Farida
LIryna
Jennifer
Noblesse
Primabelle
Rosi

Cerata KWS*
Delia Red
Elata KWS*
Essenza
Explorer
Gaudi
Lavata KWS*
Morgana
Sundance
Sunred
Kalista

Alverstone Russet
Anvia
Generosa
Hermosa
Joly
Prince of Orange
Whitney
Bricata KWS*
SH C 913
SH C 1001
SH C 1010
Tyson
Aquila

* Met ingang van 2015/16 heeft Stet Holland de pootaardappelactiviteiten en activa van handelshuis KWS Potato overgenomen

 

HZPC & hybride aardappelen

Plantenveredeling is een eeuwenoud ambacht en tegelijkertijd zeer actueel als het gaat over de beschikbaarheid van voldoende veilig en beter voedsel voor de groeiende wereldbevolking. Met hybride veredeling kunnen sneller nieuwe kwalitatief goede aardappelrassen gekweekt worden die met minder bestrijdingsmiddelen toe kunnen. Bij een hybride wordt het beste uit twee systemen gecombineerd om tot een maximale prestatie te komen.

Het telen van hybride aardappelen uit zaad, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van het wereldvoedselprobleem. Bovendien is het vervoeren van zaad aanmerkelijk milieuvriendelijker en goedkoper dan een container pootaardappelen. HZPC ziet veel elementen in hybridisatie die de kans op succes in zich hebben.
 

‘Hybride aardappelen uit zaad de toekomst?’

Lees hier het interview met R&D Directeur Robert Graveland
 

Kennisdelen met klanten en telers

Als organisatie zoeken we nauwe aansluiting met onze klanten en telers wereldwijd. Doel is dat onze ketenpartners succesvol kunnen zijn met onze rassen. We bieden daarom product-technische ondersteuning (op gebied van agronomie en productmanagement) aan ketenpartners en bouwen aan de commerciële relaties met onze klanten. Deze directe contacten met ketenpartners en klanten worden verzorgd door een internationaal team dat bestaat uit zo’n 90 HZPC-collega’s. Ieder draagt directe verantwoordelijkheid om onze relaties in de aardappelketen zo goed mogelijk te bedienen.
 

Small farmers big deal

Small farmers, big deal, een initiatief van Agriterra, roept agri-foodbedrijven, de Nederlandse overheid en kennisinstellingen op om boerenorganisaties en coöperaties in ontwikkelingslanden een grotere rol te geven in het Nederlandse handels-, hulp- en investeringsbeleid. HZPC is lid van de initiatiefgroep achter Small farmers big deal. We denken, samen met een groep experts uit het bedrijfsleven, de overheid, onderzoek & wetenschap, en maatschappelijke organisaties, mee over de strategie en inhoud van de campagne en agenderen het campagnethema in ons netwerk.
 

Het bereiken van meer mensen: het exporteren naar nieuwe landen

We hebben de ambitie ieder jaar meer mensen wereldwijd te bereiken met onze producten. Op deze manier dragen we bij aan de voedselzekerheid en een gezond en gevarieerd voedselpatroon. We leggen de focus op het toevoegen van nieuwe landen en het verhogen van pootgoedafzet. Ook naar moeilijk toegankelijke landen vanwege oorlog of (beperkte tot niet aanwezige) infrastructuur.

Structureel leverden we in 2017 met directe en indirecte verkoop (licentieteelt) aan 92 landen. We spreken over een structurele levering wanneer een land drie jaar achtereen in de pootgoedafzet voor komt of in vier van de laatste vijf jaar pootgoedafzet voor komt.
 

Kleinschalige boeren in Afrika toegang geven tot kwaliteitspootgoed

In Afrikaanse landen rond de evenaar woont circa 40% van de bevolking onder de armoedegrens. Het helpen van kleinschalige boeren om hun voedselproductie te verbeteren is van groot belang als antwoord op de sterke bevolkingsgroei en de vraag naar voedsel.

Bijna 99% van de lokale boeren gebruikt gedegenereerd en laagwaardig pootgoed. Dit levert een drie- tot vijfmaal kleinere oogst op dan hoogwaardig pootgoed. Syngenta Foundation for Sustainable Agriculture uit Zwitserland helpt kleinschalige boeren in ontwikkelingslanden aan een beter inkomen door innovatie en duurzame landbouw. Eén van hun projecten is het toegang geven van boeren tot hoogwaardig pootgoed van moderne rassen: ‘Seeds2B’. De focus binnen dit project ligt op aardappels vanwege de mogelijkheid om met lage impact voor voedselzekerheid te zorgen.  

HZPC is partner van Seeds2B. Met kennis en een sterk rassenportfolio draagt HZPC bij aan het ontwikkelen van de markt voor kleinschalige boeren in deze tropische regio. Inmiddels zijn er twaalf rassen officieel toegelaten voor import in de verschillende landen in de regio. Er wordt hard gewerkt aan uitbreiding van dit aantal door middel van diverse lokale beproevingen. Ook zijn inmiddels goede lokale partners gevonden, die de lokale productie en distributie van het pootgoed verzorgen. Er wordt gewerkt aan het krijgen van bekendheid, verdere toegang verkrijgen in de regio, samenwerking binnen de sector om distributie te verbeteren, opslag en marketing.
 

Veredeling in ontwikkelingslanden: workshop bij Gates Foundation

De Gates Foundation, opgericht door Microsoft-oprichter Bill Gates en zijn vrouw Melinda, richt zich op het wereldwijd verbeteren van gezondheidszorg en het verminderen van extreme armoede. Een belangrijk agendapunt is het bevorderen van veredeling van lokaal belangrijke gewassen in ontwikkelingslanden. Onder andere in samenwerking met het CIP (International Potato Centre) organiseerde de Gates Foundation in 2015 en 2016 een driedaagse bijeenkomst over dit onderwerp.

HZPC werd uitgenodigd om een lezing te verzorgen voor een doelgroep van lokale veredelaars uit uiteenlopende ontwikkelingslanden. Een groot probleem in ontwikkelingslanden is het produceren en behouden van hoogwaardig pootgoed en uitgangsmateriaal. De aanwezige lokale veredelaars werd getoond hoe een commercieel veredelingsbedrijf kwaliteit meet, hoe technisch wordt veredeld en hoe dat leidt tot snelle vooruitgang, objectiviteit en hoge kwaliteit die past bij de vraag van consumenten. En tot slot, hoe je die consumentenvraag kunt meten. In 2018 zal HZPC opnieuw kennis op deze bijeenkomst delen.