Background
PIJLER 1 Zorg voor het milieu

Verkleinen negatieve impact distributie pootgoed


 

Optimaliseren transport van pootgoed

HZPC verzorgt gedeeltelijk het transport van pootgoed. De verdeelfunctie om het pootgoed te distribueren ligt in Nederland. Vanuit verschillende distributiecentra wordt het wereldwijd geëxporteerd. In Nederland vinden daarom meer transportbewegingen plaats dan in het buitenland.

Transport is de grootste component in de CO2-footprint van HZPC. De uitdaging is om de logistiek zo efficiënt mogelijk in te richten zodat het aantal transportbewegingen beperkt blijft. We maken vaker gebruik van binnenlandse vrachtvaart. Transport per truck heeft meer impact op het milieu en is kostbaar. Via de Nederlandse waterwegen werden in de periode 2016/17 ruim 1.000 containers (met 27,5 ton aardappelen per container) vervoerd naar de haven van Velsen en Rotterdam. Ten opzichte van vervoer per truck bespaart dit 24% op de CO2-uitstoot.

Toekomstige hybridisatie van aardappelen zal een positief effect hebben op de CO2-uitstoot door transport. Het transport zal zich meer en meer gaan richten op het vervoer van zaden in plaats van knollen. Het vervoeren van zaden is efficiënter, goedkoper en minder milieubelastend. 

Op dit moment wordt een nulmeting voorbereid met betrekking tot onze CO2-footprint van transport. We vinden het lastig om de juiste scope te bepalen, te meer omdat vervoer door derden, zeker in de exportlanden, moeilijk meetbaar is. We willen in het volgende duurzaamheidsrapport een transport CO2-footprint kunnen publiceren. Er wordt in 2018 een werkgroep ‘Optimalisering transport’ samengesteld. Het doel van deze werkgroep wordt het formuleren van doelen en het maken en uitvoeren van een plan van aanpak om de impact van transport op het milieu te verminderen.
 

Selecteren transportbedrijven met een duurzaamheidsprogramma

We verwachten dat onze transporteurs een helder geformuleerd duurzaamheidsbeleid hebben. Met onze preferred partners zijn we in 2013 al gestart met de eerste gesprekken over duurzaamheid. Deze partners hebben vervolgens een inventarisatielijst met betrekking tot duurzaamheid ontvangen. De resultaten moeten nog worden geëvalueerd. Dit wordt onderdeel van de activiteiten van de werkgroep. Daar zullen vervolgens richtlijnen worden opgesteld ten aanzien van de duurzaamheidsnormen voor onze preferred partners en overige transporteurs.
 

Local for local teelt in Europa

Hoe houden we transportkilometers van pootgoed en aardappelen beperkt? Deze vraag staat hoog op onze agenda. We streven ernaar om zoveel mogelijk lokaal in de behoefte van pootgoed te voorzien in landen waar HZPC pootgoed productie heeft. HZPC produceerde in 2016/2017 in Europa ruim 17.370 ha pootgoed. Van deze productie vond circa 70% in Nederland plaats.

HZPC heeft in Europa in zeven landen pootgoedproductie. In deze landen kwam het verkochte pootgoed bestemd voor lokale teelt in 2010 gemiddeld voor 82% uit lokale productie. Dit willen we laten toenemen. We telen daarom ‘local for local’ in de UK, Frankrijk, Duitsland, Polen, Finland, Nederland en sinds 2015 in Rusland. Teelt dichtbij huis dus, daar waar de afzetmarkt is. We telen inmiddels 83% middels deze local for local strategie en beperken daarmee transportkilometers.

Toch zal er vanuit Nederland naar de omringende landen altijd export plaats vinden. Dit omdat er in die landen behoefte is aan hoogwaardig pootgoed vanuit Nederland. Het pootgoed wordt vervolgens enkele jaren nageteeld in het betreffende land. Daarna komt het lokaal op de markt om er consumptieaardappelen van te produceren. De export naar andere landen in Europa, het Midden-Oosten, Azië en Afrika vindt voornamelijk vanuit Nederland plaats.
 

Aandeel van lokaal geproduceerd pootgoed van de totale pootgoed verkoop in Europese productielanden inclusief Nederland:

             
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
             
82% 85% 84% 85% 85% 81% 83%
Deze Local for Local berekening is herzien. De cijfers uit voorgaande verslagen zijn berekend exclusief Nederland. Omdat in Nederland ook pootgoed voor de lokale markt wordt geteeld hebben we besloten om Nederland in de telling mee te nemen.