Background
PIJLER 1 Zorg voor het milieu

Inleiding


 

Natuurlijke bronnen moeten we in ere houden en beschermen. Voor ons als bedrijf in de agrarische sector is een gezonde aarde ons hoogste goed. Om bij te dragen aan een verantwoord gebruik hiervan richten wij ons op:

  • het ontwikkelen van aardappelrassen die qua duurzaamheid beter scoren;
  • het verminderen van transportkilometers o.a. door het stimuleren van ‘local for local’ teelt;
  • het nemen van meer verantwoordelijkheid in de keten.

 

     

Thema - ontwikkelen duurzame aardappelrassen
     

Materieel aspect

Ambitie 2020

Resultaat 2016/2017

     
Ontwikkelen nieuwe rassen met hogere opbrengst tegen lagere impact Klanten inzicht geven in welke rassen te gebruiken ten behoeve van duurzaamheid binnen specifieke omstandigheden. Diverse klonen met breed nematoden* resistentiepakket in positionering en introductie.
Geslaagde zoutproef:
Sagitta en Sifra
     
  Ontwikkelen meetmethode om duurzaamheidsindicatoren van rassen te bepalen. Projectgroep opgericht t.b.v. ontwikkeling plan van aanpak.
     


Thema - ketenverantwoordelijkheid
     

Materieel aspect

Ambitie 2020

Resultaat 2016/2017

     
Selecteren telers met een duurzaamheidsprogramma 25% van het pootgoed is geteeld binnen een duurzaamheidprogramma Evaluatie huidig certificeringsprogramma t.b.v. herijking beleid.
Oprichting werkgroep m.b.t. verduurzamen telers.
     
  Vergroten opbrengst en verminderen impact en verspilling in de keten

Organiseren teler-bijeenkomsten in NL: 2015-2017 thema Bewaring

Investeren in innovatieve sensortechnologie (Solentum)
   
     


Thema - verkleinen negatieve impact distributie
     

Materieel aspect

Ambitie 2020

Resultaat 2016/2017

     
Optimaliseren transport van pootgoed Reduceren transport km per truck en meer vervoer van containers per binnenscheepvaart Toename van 400 containers in 2014 naar 1.000 containers in 2017
Werkgroep opgericht t.b.v. optimaliseren transport

 

     
  Selecteren transportbedrijven met een duurzaamheidsprogramma Werkgroep opgericht t.b.v. optimaliseren transport
     
Local for local pootgoed teelt in Europese landen waar HZPC pootgoed produceert Per Europees pootgoed productieland: van 82% (2010) naar 83% (2016/17) lokaal geteeld en geleverd In lijn met doelstelling in 2016/17: 83%
     
* (nematoden = aardappelcysten aaltje)