Background
HZPC en CSR

Wie we zijn


 

Feeding the world: verantwoord voedsel voor de wereldbevolking

Elke dag voeden we met onze aardappelen miljoenen mensen wereldwijd. ‘Feeding the world’ is onze reden van bestaan. Het aardappelgewas maakt het mogelijk om in een korte periode en met relatief weinig water, goede voeding te produceren: rijk aan vitamines en koolhydraten. Dat lukt lang nog niet overal en onder elke omstandigheid. Wij willen een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de wereldwijde aardappelteelt. Onderzoek, ontwikkeling en het delen van kennis zijn hierbij van groot belang.
 

Visie

“We stimuleren de ontwikkeling van verantwoord voedsel voor de wereldbevolking.”


Samen met onze telers, producenten en consumenten zetten we ons in om het onderzoek naar, en het telen en gebruik van aardappelen wereldwijd te verbeteren. Daarom blijven we werken aan de ontwikkeling van efficiënte rassen die geschikt zijn voor verschillende gebruikswijzen, klimaat- en teeltomstandigheden.
 

Missie

“We inspireren de aardappelwaardeketen wereldwijd met innovatieve producten en diensten.”


Als betrouwbare marktleider met ambitie in de aardappelmarkt willen we een inspiratie zijn voor de gehele aardappelwaardeketen. Wij geloven dat het delen van kennis en samenwerken aan groei en ontwikkeling noodzakelijk zijn om de keten een meerwaarde te bieden en om onze toonaangevende positie in de internationale markt te versterken.
 

Verbondenheid met onze telers

We zijn trots op onze telers in de verschillende landen. Zij leveren pootaardappelen van hoogwaardige kwaliteit. Hun bedrijven zijn onlosmakelijk met ons verbonden. Dat betekent ook wederzijdse zorg. Telers spannen zich in voor een hoge kwaliteit. Een van onze ondernemingsdoelstellingen is het uitbetalen van een concurrerende prijs aan onze pootgoedtelers in de verschillende landen.
 

Samenwerken in de keten

We willen onze kennis van aardappelen continu verbeteren om samen met onze kwekers nieuwe rassen te ontwikkelen die voldoen aan de wensen van onze klanten. Om ons te onderscheiden van de concurrentie willen wij toegevoegde waarde leveren aan alle partijen in de waardeketen en willen we een betrouwbare partner zijn.
 

Bijzondere aandeelhoudersstructuur

HZPC Holding is een bedrijf van betrokkenen. Dat betekent dat we verder gaan dan het creëren van aandeelhouderswaarde. We richten ons vooral op het behalen van een duurzaam resultaat voor onze telers, kwekers, medewerkers en de maatschappij. De Vereniging HZPC (eigenaar van de aandelen HZPC) heeft alle aandelen gecertificeerd. Alleen (oud-) telers, (oud-) kwekers en (oud-) personeelsleden kunnen certificaten kopen en houden. Zo is HZPC Holding letterlijk een bedrijf van telers, kwekers en medewerkers en hebben zij een stem in de koers van de onderneming. Zij financieren de onderneming met risicodragend kapitaal. Certificaathouders kunnen lid zijn van de Vereniging.