Background
HZPC en CSR

Organisatie en borging van duurzaamheid


 

Verduurzaming is binnen HZPC is al geruime tijd onderdeel van ons handelen. Ons product is van nature duurzaam. Belangrijk voor een duurzame bedrijfsvoering is onze bijzondere aandeelhoudersstructuur. Onze belangrijke stakeholders - telers, kwekers en medewerkers – kunnen door het kopen van certificaten participeren in ons bedrijf. Gezamenlijk eigenaarschap zorgt voor gedeelde waarden en belangen.
 

Integrity Counsel

Sinds 2015 is een Integrity Counsel opgericht waar medewerkers, klanten en telers terecht kunnen die vragen hebben over integriteit of mogelijke integriteitsschendingen kunnen melden.
 

Corporate governance

HZPC Holding B.V. heeft een tweeledig bestuur met een Executive Board en een onafhankelijke Supervisory Board. Deze laatste stelt de leden aan van de Executive Board.

Lees meer over Corporate Governance binnen HZPC.
 

CSR-organisatie

We hebben CSR opnieuw georganiseerd binnen HZPC naar aanleiding van een wijziging in de managementstructuur in 2015/2016.

 

Nieuw is de CSR-stuurgroep. Deze bestaat uit vier managementvertegenwoordigers inclusief onze CEO. De stuurgroep stuurt de werkgroepen aan, formuleert de doelstellingen en is verantwoordelijk voor besluitvorming. De CSR-stuurgroep komt tenminste vier keer per jaar samen en rapporteert aan de Executive committee. Onze CEO is eindverantwoordelijk voor duurzaamheid.

Het grootste deel van de beleidsthema’s zijn ingebed in de dagelijkse organisatie. Op deze thema’s wordt vanuit het management team gerapporteerd aan zowel de Executive committee als de CSR-stuurgroep. Daar waar nog niet voldoende borging was, of versnelling noodzakelijk, is een werkgroep opgericht.

Er worden in 2018 vijf werkgroepen opgericht. De werkgroepen bestaan uit expertteams die de actieplannen maken en aansturen. De vertegenwoordigers van deze werkgroepen en de beleidseigenaren binnen het managementteam komen tenminste tweemaal per jaar samen om de voortgang onderling te delen. Hoewel duurzame verpakkingen geen materieel onderwerp is vinden we het belangrijk hier te verbeteren. Daarom wordt hier een werkgroep voor ingericht.