Background
Duurzaamheidsverslag 2016/17

Duurzaamheidsverslag 2016/17

backx-vrijst.png

Hoe kunnen we 9,8 miljard wereldburgers in 2050 voeden? En voorzien van nutriëntrijk voedsel dat snel, met weinig zoetwater en een zo gering mogelijke footprint is geproduceerd? Deze vraag houdt ons dagelijks bezig binnen HZPC.

Titel Gerard Backx holding.png
Onze drie pijlers van duurzaamheid

Kerngegevens 2016/2017

Financieel (HZPC Holding B.V.)
Resultaten in mln. € 2014/15 2016/17
Geconsolideerde netto-omzet 241,6 318,2
Brutomarge 41,3 59,0
Nettoresultaat boekjaar 4,5 8,5
Afschrijvingen op materiele vaste activa 2,7 3,1
Investeringen in materiele vaste activa 3,4 8,0
Balans
Balans in mln. € 2014/15 2016/17
Eigen vermogen 44,0 49,3
Kasstroom uit operationele activiteiten 5,8 21,6
Liquide middelen 27,6 28,5
Schuld inzake telerdeposito’s 20,9 21,0
Balanstotaal 94,1 119,8
Bedrijf (HZPC Holding B.V.)
  2014/15 2016/17
Medewerkers (FTE) 270 340
Aangesloten kwekers 40 35
Aangesloten telers 700 800
Ha pootgoedvelden 18.000 20.450
Verkoop pootgoed (handel en licentie) (ton) 642.000 797.000
Eigen rassen 75 147
Exportlanden 90 92


* De financiële resulaten en bedrijfsgegevens hebben betrekking op HZPC Holding B.V.
 

Energie
  2014/15 2016/17
Energieverbruik GJ* 18.069 17.523
Ingekochte groene elektra Nederland % 100 100
Opgewekte zonne-energie MWh** - 406***
     

* HZPC-vestigingen in NL. Data uit 2015 en 2016.
** Hoofdkantoor Joure en ZOS
*** Data 2017